Isı Geri Kazanım Sistemi

Kansan Materials sizler için enerji tasarrufu sağlayan yüksek verimli sistemler sunar.

Kansan Materials Heat Recovery System

Air-Thru Dryer’da ürünü kurutmak için ortam sıcaklığındaki temiz hava, doğalgazla 180°C’ye kadar ısıtılmaktadır. Isıtılan bu hava makine içerisinde devridaim yaptıktan sonra baca gazı olarak atılmaktadır. Temiz havanın makineye giriş sıcaklığının yükseltilmesi durumunda sarf edilen doğalgaz enerjisi azalacaktır.

Bu noktada; normal şartlarda makineden baca gazı olarak atılan ısıtılmış hava bir ısı değiştiricisi içerisinde temiz hava ile karşılaştırılarak temiz havanın ısısı yükseltilebilir Temiz hava, kurutucuya girmeden önce 60-70°C‘ye kadar ısıtılabilir. Bu sayede harcanan ısı enerjisinin kayda değer bir miktarı geri kazanılmaktadır.

0 °C
Clean Air Ambient Temperature
0 °C
Clean Air After Heat Exchanger
0 °C
Dryer Exhaust Gas Discharge
* Sıcaklıklar iklim şartlarına ve tesisin coğrafi konumuna göre değişiklik gösterebilir