Headbox

Headbox, wetlaid üretim hattının en önemli komponentidir. Islak serim adımlarının tamamını gerçekleştirir